A Haza Pártja Tőkés Lászlót javasolja köztársasági elnöknek

A nem parlamenti politikai szervezetként Magyarországon működő A Haza Pártja 2016-ban jött létre A Haza Nem Eladó Mozgalomból kinőve, s amelynek elnöke az 1972-ben Déván született Kásler Árpád (aki egyben a Banki Adósok Érdekvédelmi Szervezetének elnöke), tegnap nyílt levelet küldött a magyar Országgyűlés elnöki hivatalának. Alább olvasható.

Tisztelt Országgyűlés!

A Haza Pártja, sajnálatos módon nem parlamenti párt, sok befolyásos hatalmaskodó, nemzetfosztó aktivizálta magát, hogy ez így legyen. Ettől függetlenül, A Haza Pártja makulátlan múltjával, a nemzetért tett kiemelkedő és érdemi munkásságával, fenntartja magának a jogot, hogy javaslatot tegyen Magyarország köztársasági elnöki tisztségét betöltő személyre.

A nemzetközi vészjósló körülményeket, de még inkább Magyarország belső megosztottságát szem előtt tartva, a politikai ellenségeskedés szülte belső és külső széthúzás, az egyre fogyatkozó bel és külhoni magyarság aggasztó helyzetére való tekintettel, valamint az állami intézményrendszerbe vetett hit helyreállítására, a legalkalmasabb személynek Tőkés Lászlót tekintjük.

A 2011. óta magyar állampolgársággal rendelkező Tőkés László képviselni tudja egyszemélyben mindazt, amit Magyarország köztársasági elnökének képviselnie kell, vagyis kifejezi a nemzet egységét, őrködik az államszervezet demokratikus működése felett.

Tőkés László életútja közismert, jelen levél terjedelme erősen hiányosan tudná ismertetni azt, ezért attól eltekintünk.

A Haza Pártja bízik abban, hogy Tőkés Lászlót felkérik a tisztség betöltésére, ő azt elfogadja és a magyar országgyűlés pedig szavazatával felhatalmazza, ezáltal mindenki számára elfogadható személy tölti be az államfői tisztséget.

*

A fenti nyílt levélhez annyit érdemes hozzáfűzni, hogy Novák Katalin szombaton történt lemondása után többször is elhangzott: Magyarország köztársasági elnökévé megválasztható minden magyar állampolgár, aki a választás napjáig a 35. életévét betöltötte. Köztársasági elnököt az országgyűlési képviselők egyötödének támogatásával lehet jelölni. A köztársasági elnököt az Országgtűlés öt évre választja meg. A titkos választás első fordulója eredményes, ha az országgyűlési képviselők 2/3-a (66,67%-a) támogatja valamelyik jelöltet. A második szavazás alapján megválasztott köztársasági elnök az, aki – tekintet nélkül a szavazásban részt vevők számára – a legtöbb érvényes szavazatot kapta. Ha a második szavazás is eredménytelen, ismételt jelölés alapján új választást kell tartani. A két lehetséges fordulót 2 egymást követő napon be kell fejezni.

Total
0
Megosztás
Előző hír

A magyar főváros lezüllesztésén ügyködött

Következő hír

Nagy arcú európai arcátlanok

Related Posts
Total
0
Megosztás