Nem eladó szabadságunk

Szokás azt mondani, hogy akinek ilyen barátai vannak, annak már nem is kell ellenség. Mi, magyarok értjük ezt a helyzetet: gyakorlatilag ezer éven át folyton csak magunkra számíthattunk. Ha netán segített is rajtunk valaki, abban sem volt sok köszönet.

Magyar sors: Kárpát-medencei történelem. Egy nyelvében különösen egyedi, rokontalan nép, megáldva sok zsenivel, még több hőssel, akik folyton a szabadságért voltak kénytelenek az életüket áldozni: ez nemzetünk tragédiája, ám ugyanakkor ez a legdrágább kincsünk is. Hogy ebből pár hónapnyi budapesti vendégeskedés után egy amerikai karrierpolitikus mennyit érthet meg, arról csak sejtéseink lehetnek. Nem valószínű, hogy túl sokat. Legalábbis a tények ezt igazolják.

Történt ugyanis, hogy az Amerikai Egyesült Államok Magyarországra akkreditált nagykövete, David Pressman a Szent Korona visszaadásának 45. évfordulóján beszédet tartott a Magyar Királyi Koronaőrök Egyesülete által szervezett ökumenikus istentiszteleten, a Budapest-Belvárosi Nagyboldogasszony-főplébániatemplomban.

Ha már ilyen jeles eseményen főszerepet kapott, ez a kiváló diplomata remek érzékkel ki is használta az alkalmat, hogy leckét adjon nekünk, magyaroknak a demokrácia mibenlétéről.

Pressman úr nem is túl finoman utalgatott a múltra, amelyet párhuzamba állított az aktuális világpolitikai helyzettel: – Mindannyiunknak el kell döntenünk, milyen utat választunk ebben a viharos időszakban. Kik a barátaink? Kihez fordulunk a nehézségek idején, amikor azokkal állunk szemben, akik ártani akarnak nekünk? – mondta az amerikai szónok.

Pressman úrnak nagyon igaza van: valóban, néha nem ártana jobban megfontolnunk, kihez és hogyan viszonyulunk. De engedtessék meg, hogy mi, saját magunk döntsünk erről, alapos mérlegelés után – és szabadon.

Mert ez a kulcskérdés: a szabadságunk. Amit sem az óceánon túlról, sem a világ bármelyik csücskéből soha senki nem fog nekünk szavatolni. Most a legszentebb ereklyénk mellett Pressman úr úgy beszélt, hogy ölelő karral invitált minket az amerikai szövetségbe, közben a mi vájt magyar fülünk kihallotta a politikus szavai mögül az ejnye-bejnyét, sőt a burkolt fenyegetést is. Kár érte.

Pressman úr aligha érti, mi is a magyar szándék. Az a baja az amerikai diplomatának, hogy túlságosan politikus alkat. Nem államférfi. Nem lát hosszú távra, legfeljebb ciklusokban gondolkodik. Hozzá képest látszik csak, milyen nagy ívű gondolati háttere van Orbán Viktor elemzésének.

Pressman úr olykor olvasgathatna orosz elemzőket. Ők is jellemeznek bennünket, nem túl barátságosan, de legalább őszintén, keresetlen egyszerűséggel megfogalmazva rólunk szóló kritikájukat: „A csodálatos módon Európa közepén megmaradt finnugor magyarság mindig is könnyen meg tudta különböztetni magát az idegenektől, és az idegeneket nem is nagyon szereti. A magyarok nacionalisták, tulajdonos szemléletűek és egoisták. Nem örülnek a jöttmenteknek, különösen nem a muszlimoknak. A magyarokat egyszerre jellemzi a nagyhatalmi komplexus és a megosztott nép szindróma. A legdurvább embereket is kultusz övezi, ha azok hagyják őket magyar módon élni. Emellett elutasítanak minden olyan politikát, ami ellentétes különleges nemzeti érdekeikkel. A diktátumok ellen pedig készek elkeseredetten és keményen harcolni.”

Köszönjük meg az oroszoknak. A lényeget jobban értik, még ha nem is olyan negédes szavakkal illetnek minket, mint David Pressman tette volt. Nekünk nem dolgunk sem az egyik, sem a másik blokkhoz tartozni. A magyar megmaradást kell szolgálnunk, a magyar érdeket szem előtt tartva.

Pósa Károly / Magyar Nemzet

Total
0
Megosztás
Előző hír

Harmadik napja keresik a tóban eltűnt fiatalt

Következő hír

Ukrajnai nyelvtörvények – kettős mércével mérve

Related Posts
Total
0
Megosztás