Reprint kiadásban jelent meg az első kommünt leleplező alapmű

Maga Marx nevezte az 1871-es párizsi kommünt a világ első proletárdiktatúrájának, amely később a magyarországi tanácsköztársaság előképe lett. A századforduló népszerű szerzője, Rákosi Viktor 1911-ben azzal a szándékkal írta meg A párisi gyujtogatók című könyvet, hogy figyelmeztesse kortársait a szélsőbaloldali veszélyre.

A Patrióták csapata most azért vállalkozott a több mint száz év elteltével is letehetetlen könyv újbóli kiadására, mert a benne rejlő tanulságok feltétlenül megszívlelendők.

1871-ben Párizsban bebizonyosodott, hogy a kommunista világmegváltáshoz hullahegyeken át vezet az út. Negyven évvel később, a XX. század hajnalán – mindössze néhány évvel megelőzve a Kun Béla-féle tanácsköztársaságot – Rákosi Viktor azért írta meg e könyvet, hogy figyelmeztessen az idők jeleire. A mű újbóli kiadása ugyanezzel a szándékkal történt: annak idején nem foglalkoztak vele elegen, de soha sincs késő tanulni a történelemből – áll a kötet hátoldalán, amely a Franklin Társulat által 1911-ben Budapesten kiadott eredeti mű reprint kiadása.

A párizsi kommün igaz történetével azért is kell tisztában lennünk, mert később ez a proletárforradalom vált a kommunista diktatúrák előképévé. Összeférhetetlen anarchistákból, nagyravágyó karrieristákból, szereplési mánia által fűtött kalandorokból álló csapat ragadta magához a hatalmat, tagjaik sorában olyan naiv széplelkekkel, akik elhitték, hogy a világ legnemesebb ügyéért harcolnak. A valóság később sokakat kijózanított: a szélsőbaloldali forradalom hozadéka csak a rombolás, a pusztítás és a terror volt, mérgező gyümölcse pedig a mindent átható gyűlölet, amely szörnyű polgárháborúba taszította a francia társadalmat.

A megrázó történéseket kordokumentum számba menő képek teszik még inkább átélhetővé, melyek kísérteties hasonlóságot mutatnak az 1919-es tanácsköztársaság képkockáival. A történelmi tények ellenére a kommünnel meglehetősen kegyesen bánik a történettudomány, ami abban is tetten érhető, hogy Budapesten (és számos vidéki városban) mai napig utcája lehet Frankel Leónak, aki 1871-ben a párizsi kommün minisztere volt. A párisi gyujtogatók egyúttal Frankel nimbuszát is lerombolja, aki később azon sajnálkozott, hogy visszavonulásuk közben nem röpítették levegőbe a templomokat és a palotákat minden utcában.

Rákosi Viktor könyve szinte beszerezhetetlen volt mostanáig, mert hiába lebilincselő olvasmány, mégis a „süllyesztőbe” került. Az első kommün története most a Magyar Patrióták Közössége civil szervezet reprint kiadásában újra hozzáférhetővé vált. A könyv pályázati támogatás nélkül, a Patrióták támogatóinak felajánlásaiból valósulhatott meg: ez a vállalás a szervezet fontos missziójába illeszkedik, hiszen a kommunista múlt feltárásán és a diktatúra előzményeinek bemutatásán túl Rákosi Viktor könyve egyúttal drámai figyelmeztetés az utókor számára is. Megrendeléséről itt lehet tájékozódni: https://antikommunizmus.hu/a-parisi-gyujtogatok/

Total
0
Megosztás
Előző hír

Illegálisan működött a felrobbant töltőállomás

Következő hír

A jó, a rossz és az ellenzék

Related Posts
Total
0
Megosztás