Az érmihályfalvi fészbúk-lázadásról

Elmérgesedett a viszony a Bihar megyei Érmihályfalván a református egyházközség presbitériumának egy része és az ott szolgáló lelkészházaspár, valamint a város felhergelt református közössége között. Egy dolog biztosnak tűnik: Balázsék nem tudták kivívni és megtartani a hívek többségének támogatását.

Előbb a nagyváradi román sajtó nem igazán magyarbarát részét riadóztatták a lázadók az érmelléki városka református belügye kapcsán, de hamar kiderült: a „másodlagos médiában”, a Facebook nevű internetes üzengetőben indult meg a nyilvános lejáratókampány Balázsné Kiss Csilla és Balázs János Dénes ellen, de kijutott a mocskolódásból Kovács Zoltán főgondnoknak is.

Az RMDSZ szócsöve, a Maszol.ro már-már ujjongva jelentette ma, hogy „a hívek nyomására lemondott Érmihályfalva két református lelkésze”, mivel „régi és új, vélt vagy valós sérelmek kerültek most újból felszínre és olyan indulathullámot gerjesztettek, amelynek immár súlyos következményei vannak.” A velőtrázó bejelentés után visszafogottabban írták, hogy „a panaszosok a pénzügyi-könyvelési – feltételezett – rendellenességektől kezdve a lelkészházaspár hívekkel szembeni viselkedését is kifogásolják.” A továbbiakban hosszan taglalták és sorjázták a feltételezéseket, de végül kénytelenek voltak beismerni: egyelőre csak manipulálják a közvéleményt a lelkészek „elzavarásának” ügyével, mivel azok nem jelentették be a szolgálatból való kilépésüket, ezt ugyanis valamiféle facebookos internetes csoportban tették közzé azok, akik a híveket felhergelték, különféle vádakat fogalmazva meg a lelkészházaspár ellen. Balázs tiszteletes megmondta világosan a Maszolnak is: jelenleg arra a február 20-i egyházkerületi vizitációra készülnek, amelynek célja a helyzet tisztázása és megoldása. A helyi egyházközség, az érmelléki esperesség és a Királyhágómelléki Református Egyházkerület nem a Facebookon oldja meg és kommunikálja ki az egyes ügyeket. Ugyanakkor nem is cáfolta az információt, csupán annyit mondott, hogy majd a keddi ellenőrzést követően tud bármit is mondani az ügyben. Maga a püspök is azt nyilatkozta, hogy hamarosan pont kerül az ügy végére, meg kell oldani egy helyzetet, mert valóban elmérgesedtek a „református viszonyok” Érmihályfalván.

Az is igaz, hogy a tűz szításában alaposan kivette a részét a Soros-média is. A Transtelex.ro című, titokzatos finanszírozású és hátterű internetes blog már február 10-én olyan „tényfeltáró álriportot” közölt Megszabadulnának a lelkészeiktől – fellázadt Érmihályfalván a református közösség címmel egy kétes szakmai hitelű szerzőjük tollából, amiben főként névtelen elégedetlenkedők, valamint egykori és mai RMDSZ-aktivisták „tárják fel az igazságot” a mihályfalvi ügyről. Ezeket viszont szinte egytől egyig tételesen cáfolta a főgondnok – aki korábban a KREK főgondnoka, sőt a város polgármestere volt éveken át, de idővel szembekerült a Nagyváradról irányított és manipulált helyi RMDSZ-vezetőkkel. Kovács Zoltán kertelés nélkül megmondta: olyanok lázadoznak, hergelnek, uszítanak, szervezkednek az egyházközség vezetői ellen, akik vagy nem is reformátusok, vagy évek óta nem fizetnek egyetlen lej egyházfenntartási járulékot sem, és főleg soha nem járnak templomba! Egyik hangadójuk, Oláh Sándor ex-presbiter, temetkezési vállalkozó és lakodalmas ceremóniamester, azt állította, hogy „borzasztóan magasak” az egyházi szolgáltatások díjai. Mire a gondnok megpróbálta megmagyarázni, hogy a kifogásolt, magasnak tartott egyházfenntartói járulékot az alapján állapították meg, amit a Székelyhídon lévő esperesi hivatal decemberben javasolt. Az egyháztag jövedelmének egy százaléka az irányadó összeg, ez szerte az egyházkerületben így van. De ha van olyan egyháztag, aki ezt nem tudja kifizetni, elengedik ezt is vagy fizetheti részletekben. A szolgáltatások tarifái is csak adományjavaslatok, igaz, akik éveken át nem járultak hozzá egy fityinggel sem az egyház fenntartásához, azok emelt díjszabásra számítsanak, és ez is mindenütt így van. (Egyébiránt egy nyugdíjastól min. 160 lej egyházfenntartói járulékot várnak el egy évre, ami 6-7 pakk cigaretta ára…)

Azért hogy mennyire kilóg a „politika lólába” Érmihályfalván, bizonyítja a lázadók hangadójának elszólása, amit a Transtelex óvatlanul meg is írt: „A volt presbiter szerint eleve nem ezt a lelkész házaspárt szerették volna Mihályfalvára hozni, azonban a Tőkés László által vezetett Királyhágómelléki Református Egyházkerület »lenyomta a torkukon« őket. Azóta pedig lényegében hiába tiltakoztak, nyújtottak be panaszt az egyház vezetőségének, ezeket a Tőkést követő Csűry István püspöksége alatt is a szőnyeg alá söpörték.” A romániai magyar médiát figyelő elemző ehhez csak ennyit fűzött hozzá: „Mivel itt állítások állnak állításokkal szemben, nem tudjuk eldönteni, hogy mi lehet az igazság. Ugyanakkor, bár a »progresszív« és – természetesen! – »független-objektív sajtó« képviselője, a Transtelex vádlóan megemlíti őket, a szövegben nincs nyoma, hogy leellenőrizte volna a Tőkés László és Csűry István püspökökre vonatkozó állításokat. Az is éberségre intő elem, hogy ez a botrány először a magyarbarátsággal nem igazán vádolható eBihoreanul nagyváradi portálon jelent meg, valamint gyanúsan egybeesik a Román Ortodox Egyházon belüli hatalmi harcokra felhasznált, hasonló okra/ürügyre – egyházi szolgáltatások díja miatti tényleges vagy állítólagos lázadások – épülő kampánnyal. Mintha azonos lenne a forgatókönyvíró…”

Mint az elején írtuk, február 20-án készülnek az egyházi elöljárók közgyűlést tartani a kialakult konfliktusról Érmihályfalván. Könnyen megtörténhet, hogy az egyesek szerint kívülről, mások szerint belülről szervezett lázadást nem sikerül a megbékélés útjára terelni, ami a helyi egyházi vezetők eltávolításával, lemondatásával zárulhat. S akkor végre pezsgőt bonthatnak a helyi és a megyei RMDSZ-székházban azok, akik szeretnék más kezekbe adni az érmihályfalvi templom kulcsát, hogy nyugodtan lehessen kampányrendezvényeket tartani ott is. Ahogy Bihar megye más református és katolikus templomaiban…

Total
0
Megosztás
Előző hír

Lejtőn a magyar férfi póló, a nők sem remekeltek

Következő hír

Jó kis heccnek bizonyult a tüntetés Budapesten

Related Posts
Total
0
Megosztás