Jogerős: törvénytelenek az új betonkeresztek az Úz völgyében

Alaptalannak ítélte a Bákói Táblabíróság pénteken az úzvölgyi katonatemető egyik perében benyújtott fellebbezést, és megerősítette a hargitai Csíkszentmárton községnek kedvező alapfokú ítéletet.

A moldvai ítélőtábla másodfokú ítéletének kivonatát a romániai bíróságok portálján tették közzé. Eszerint a fellebbezés nem megalapozott, és a tavalyi alapfokú ítélet lép jogerőre. A napra pontosan egy éve hozott alapfokú ítélet érvénytelenítette a temető román parcellájának építési engedélyét, és a törvénytelen építmény lebontását rendelte el. (Hogy egy egész év kellett egy ilyen egyszerű adminisztratív ítélet meghozatalához, az a romániai törvénykezés újabb szégyene.)

Az alapfokon eljáró Bákó Megyei Törvényszék a 2022. február 10-én hozott ítéletében kimondta: érvényteleníti a 2018.12.17/69-es építési engedélyt, amelyet Dormánfalva polgármestere állított ki a nemzetközi temető emlékművének és a román hősök ötven keresztjének a felállítására, és elrendeli az ezen engedély alapján elvégzett munkálatok megszüntetését. A vesztes felet 350 lej perköltség kifizetésére is kötelezte.

A mai nap jogerős döntés született abban az úzvölgyi perben, melynek tárgyát a keresztek elbontása képezi. Vagyis ennek a döntésnek értelmében a kereszteket el kell bontani – reagált a jogerős ítéletre a Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat. A szervezet korábban Csíkszentmárton község oldalán próbált belépni a perbe, de a bírák a székelyföldi felek közül csak Csíkszentmárton község érdekeltségét ismerték el. Hargita Megye Tanácsa számára azonban jóváhagyták, hogy Csíkszentmárton segítőjeként vegyen részt az eljárásban.

Birtalan Sándor, Csíkszentmárton polgármestere korábban az MTI-nek azt nyilatkozta: mindig tudták, hogy igazuk van, és bíztak abban, hogy az igazukat a bíróságon is megtalálják. A Kárpátokon túli Dormánfalva (Dărmănești) önkormányzata 2019 márciusában saját közvagyonává nyilvánította az úzvölgyi katonatemetőt, és áprilisban önkényesen román parcellát alakított ki a Hargita és Bákó megye határán fekvő, de közigazgatásilag a székely megyéhez tartozó, mára teljesen elnéptelenedett Úzvölgye település sírkertjében. Korábban a temetőt a székelyföldi Csíkszentmárton község gondozta, és a magyar közösség magyar katonatemetőként tartotta számon.

2019. június 6-án több száz felbujtott román nacionalista erőszakkal nyomult be a temetőbe, hogy részt vegyen a román parcella és emlékmű ortodox rítusú felszentelésén, amit a székelyek hiába próbáltak élőlánccal megakadályozni. Egy héttel az erőszakos cselekmények után az illetékes román hatóság tisztázta, hogy nem az úzvölgyi katonatemetőben nyugszik az a 149 román katona, akinek a névsorolvasása is részét képezte a temető erőszakos elfoglalása utáni ceremóniának.

Total
0
Megosztás
Előző hír

Román példa magyar politikusoknak

Következő hír

Eddig huszonötezer halott, de kétszázezren hiányoznak

Related Posts
Total
0
Megosztás