Már nincsenek illúzióink Európával kapcsolatban?

Napjainkra már nincsenek illúzióink Európával kapcsolatban, ám európai eszményeinket ma sem vagyunk hajlandók feladni, mert eszmények nélkül nem lehet, illúziókban pedig nem érdemes élni – jelentette ki Kövér László ma a Zala vármegyei Pördeföldén.

A magyar Országgyűlés elnöke a kistelepülésen épült Jézus szíve kápolna felszentelésének harmincadik évfordulóján arról beszélt: rengeteg áldozat és kemény munka árán tapasztalhattuk meg mi, magyarok, hogy a magyar állam eszményéből miként tudunk lépésről lépésre haladva valóságot teremteni. Úgy fogalmazott: leszámoltunk a korábbi kommunista illúziókkal, hogy az állam megoldja az emberek helyett az életünket, de soha nem adjuk fel a magyar embereket szolgáló állam eszményét.

A parlament elnöke méltatta az alig ötven lelkes település lakóinak több évszázados erőfeszítéseit, akik átéltek sok jót, és túléltek sok rosszat, még harminc esztendeig tartó háborúkat is. Pördefölde történetében tükröződik az elmúlt ezredévi magyar megmaradás története, azé a megmaradásé, amelyet az égi és az e világi eszményeinkhez a legnehezebb körülmények között is fennálló ragaszkodás segített – fejtette ki.

Kövér László úgy fogalmazott: keresztény emberként örök égi eszmény Jézus Krisztus, európaiként e világi eszmény „a mindenkinek szabadságot, biztonságot, jólétet és méltányosságot nyújtó Európa”. „Ez az eszményünk talán mindig akkor élt bennünk a legerősebben, amikor ki akartak szakítani bennünket a mi eszményi Európánkból” – mondta, hozzátéve: ahogyan ez történt a hazával és a nemzettel a 20. század második felében, a kommunizmus több mint négy évtizede alatt.

Hozzátette: a magyarok e világi eszménye a független és igazságos magyar állam, amely képes szolgálni és megóvni a nemzetet, segíteni a szülőföldön boldogulást és gyarapodást szerte a Kárpát-medencében. E világi eszmények megőrzéséhez, „a ránk leselkedő gonosz legyőzéséhez mindig égi eszményünk, Jézus adott erőt.”

Kövér László kifejtette: Pördeföldén megsüvegelendő kőkemény kétkezi munkával keresik a kenyerüket és mindig fontos volt számukra a templom. Templomot építettek akkor is, ha nem volt nagy a közösség és ha nem is volt saját plébániájuk, vagy újjáépítették, ha elpusztult – emlékeztetett. Az Országgyűlés elnöke szerint az egykori kápolnaépítők és a mai emlékezők, azaz Pördefölde mai, mintegy ötvenfős közössége Jézus szavaival azt üzenik az ötszáz milliós európai közösségnek: „ne félj, csak higgy!” Ma nincs ennél fontosabb üzenet, hogy Európa az európai emberekké maradhasson – emelte ki.

Ezt megelőzően a házelnök részt vett a Magyar Református Egyház Közös Zsinatán, ahol felszólalásában úgy fogalmazott: ma ismét hatalmi átrendeződés előtt áll a világ, aminek eszköze ismét egy háború. Az Országgyűlés elnöke közölte: a tét az, hogy az államok alulmaradnak-e az egyre nagyobb pénzügyi-gazdasági erőt képviselő magánhatalmakkal szemben. Ezek a globális magánhatalmak politikai értelemben túszul ejtették az Európai Unió vezetését, amely nem az európai érdekeket képviseli a külvilágban, hanem a magánhatalmak érdekeit az európai tagállamokkal és lakosságukkal szemben. Kövér László értékelése szerint ami Európában és Európával pénzügyi, gazdasági és energetikai területen történik, az nem más, mint Európa anyagi kirablásának, az európai emberi, természeti és gazdasági erőforrások Európán kívüli érdekek számára való becsatornázásának és kiszivattyúzásának előkészítése.

Total
0
Megosztás
Előző hír

Nagyon ráfizetéses a vasúti személyszállítás Romániában

Következő hír

Zavartalanul masíroztak Budapesten a deviánsok és politikus barátaik

Related Posts
Total
0
Megosztás