Nagyváradi iskolabotrány: hintáztatással oldották meg a szegregációt

Átköltözött a református egyház által felajánlott épületbe a nagyváradi Nicolae Bălcescu Általános Iskola (a volt Erkel Ferenc utcai volt 8-as iskola) magyar tagozata és egy román osztálya – közölte az MTI érdeklődésére Rácz Beáta, az iskola aligazgatója.

Augusztus végén az iskolába látogató minisztériumi bizottság a szegregáció gyanúját vélte felfedezni abban, ha csak a magyar tannyelvű osztályok költöznének a Királyhágómelléki Református Egyházkerület (KREK) által ingyen felajánlott, a magyar állam támogatásával vásárolt és felújított, Cuza Vodă (volt Szacsvay) utcai épületbe. Ezért a tanévkezdés napján módosítani kellett az egyház és a polgármesteri hivatal közötti haszonbérleti szerződést. Az egyház elfogadta, hogy a 2022–23-as tanévre két román tannyelvű osztályt is befogad az épületbe. Itt kell megjegyezni, amit a magyar nyelvű sajtó jórészt elhallgatott, hogy 1. a minisztériumi bizottság egy Eugen Mihalcea nevű, tanügyi vagy egyházi körökben sem ismert (talán nem is létező) állampolgár feljelentése nyomán érkezett vizsgálódni Váradra, 2. a KREK eredetileg diákotthon és szegénykonyha létesítése ürügyén vásárolta meg a zsidó hitközségtől és újíttatta fel magyar állami támogatással a kétszintes Szacsvay utcai épületet, ahhoz, hogy most egy román állami iskolának átadja, hiszen formálisan az történt.

Az Ebihoreanul.ro portál hétfőn azt közölte, hogy az iskola az invokált szegregációt elkerülendő végül egy román osztály beköltöztetéséről döntött, de önkéntesen egyik osztály sem vállalkozott a költözésre. Ezért a tanintézet vezetősége azt a döntést hozta, hogy a román elemi osztályok heti váltásban követik egymást a református épületben. A portál megállapította, hogy a váltásos rendszer senkinek sem jó, a tíz éven aluli kisdiákok ide-oda hurcolásával jár.

Rácz Beáta az MTI-nek elmondta, elsőként egy negyedik osztály költözött be, és körvonalazódik a döntés, hogy nem lesz már szükség a heti váltásokra, mert ez az osztály marad.

Korábban Csűry István református püspök – aki helyett jövő hónapokban új püspököt választanka a KREK-ben – az MTI-nek úgy nyilatkozott, hogy az épületet menet közben a magyar tagozat teremigényeinek megfelelően alakították ki (vélhetően ezért késett jó félévet a felújítás is), és a tornaterem feláldozásával tudnak helyet biztosítani az utólag befogadott román osztálynak is. Rácz Beáta aligazgató tegnap már az MTI-nek azt mondta, végül a tornatermet is és az informatikalabort is sikerült megmenteni. Az aligazgatói irodának szánt termet alakították át tanteremmé, és így tudták befogadni a román tannyelvű osztályt is az épületbe.

Az aligazgató az MTI kérdésére reagálva annál is inkább abszurdnak vélte a szegregáció vádját, mert a magyar tagozat korábban is az iskola főépületétől több száz méterre lévő külön épületben működött, a mostaninál sokkal rosszabb körülmények között. Akkor senkiben fel sem merült a szegregáció gyanúja. Hozzátette: ezt a minisztériumi vizsgálóbizottságnak is elmondta, de azt a választ kapta, hogy a múlttal nem kell foglalkozni.

Rácz Beáta reményét fejezte ki, hogy a költözéssel mindenki számára megnyugtatóan lezárul a nagyváradi iskolaügy, és lecsillapodnak az ezzel kapcsolatban gerjesztett feszültségek. De ennek ellentmondani látszik felettesének, a román igazgató, Monica Costa közlése szerint rotációs alapon fognak hétről hétre más-más román elemi osztályt átküldeni az Erkel Ferenc utcai főépületből a Szacsvay utcaiba. Ez a hintáztatás pedig előreláthatólag kiborítja majd a szülőket és más érdekelteket, akik rövid úton meg fogják állapítani: a vélt szegregációt felváltotta egy tényleges diszkrimináció, aminek elszenvedői a többségi románság kisgyermekei…

Lehet, hogy a szándék eredetileg nemes volt (egy lelakott régi épületből egy felújítottba átköltöztetni egy vegyes iskola magyar tannyelvű osztályait), ám a kivitelezése során újból kivillant a lóláb, ugyanis Bihar megye magyar közössége évek óta tapasztalja, hogy bizonyos RMDSZ-vezetők és -aktivisták önérdekű, merőben politikai megfontolású, szakmaiatlan beavatkozása az anyanyelvű oktatásba, az iskolahálózat indokolatlan szétzilálása, pártos, kontraszelekciós „tanügyi káderpolitikája” egyre-másra generálja a konfliktusokat, miközben az oktatás színvonala egyre csökken.

Total
12
Megosztás
Total
12
Megosztás