Nagyváradon megnyugtató módon rendeződött a magyar bölcsőde- és iskolaügy

Miközben nemrég joggal borzolta fel a kedélyeket az egyértelműen magyar- és gyermekellenes bánffyhunyadi óvodaügy, addig a nagyváradi helyi tanács megszavazta a Királyhágómelléki Református Egyházkerület által alapított Csillagocska bölcsőde iskolahálózatba vételét, így a bölcsődei dolgozók béreit az állam fizeti majd, s ugyanígy járt el római katolikus egyház által működtetett óvoda és bölcsőde, valamint az Orsolya óvoda ingatlanjának esetében is.

A Nicolae Bălcescu Általános Iskolának (volt 8-as) használatra felajánlott Szacsvay Imre utcai egyházi ingatlan kapcsán szintén kedvező döntés született, mivel rendeződött az önkormányzat és a református püspökség közötti haszonbérleti szerződés, valamint a szóban forgó épületnek az iskola magyar tagozata általi használatának ügye.

Az Erdélyi Magyar Néppárt Bihar megyei és nagyváradi szervezetei egy bikkfanyelvű közleményben üdvözlik a helyi tanács döntéseit, ugyanakkor arra emlékeztetik a közvéleményt, hogy e kedvező, nagyváradi eset inkább kiemelkedő, ritka példája a normalitásnak, mintsem általános érvényű jelenség a ma Romániájában. „Nagyvárad – az EMNP hathatós közbenjárásának és az évek alatt, az önkormányzat képviselőivel kialakított konstruktív párbeszédnek köszönhetően – a normalitás kivételes szigetévé vált, ahol legfeljebb adminisztratív akadályai lehettek eddig is az érintett magyar tannyelvű intézmények iskolahálózatba vételének. Meggyőződésünk, hogy nemzeti közösségünk megmaradása, valamint a szülőföldön maradás egyik alapfeltétele az anyanyelvű oktatás biztosítása a bölcsődétől az egyetemig. Az azonban, hogy ez némely erdélyi városban újra és újra bizonyításra szorul, a sajátos, a magyarellenességet és asszimilációs törekvéseket állampolitikává emelő romániai közállapotok számlájára írható. Épp ezért örömteli, hogy a nagyváradi önkormányzat esetében fel sem merült ennek a lehetősége, az iskolahálózatba vétel során jelentkezett problémákat pedig mára megnyugtató módon sikerült rendezni” – áll a szóban forgó közleményben.

„A minél széleskörűbb, a helyi magyar közösség számára is egyenlő jogokat biztosító oktatási hálózat nemcsak a helyi magyar közösség, hanem Nagyvárad egésze számára teremt élhető környezetet – megteremtve a magától értetődő normalitás feltételeit” – fejtette ki álláspontját a helyi tanács döntése kapcsán Csomortányi István. Az EMNP elnöke hozzátette: az Erdélyi Magyar Néppárt helyi, megyei és országos szervezetei ezentúl is mindent megtesznek annak érdekében, hogy a rendelkezésükre álló eszközökkel – Erdély- és Partium-szerte – kivívják és biztosítsák a minél szélesebb körű, anyanyelven történő oktatáshoz való jogot, valamint az ahhoz szükséges oktatási-infrastrukturális hálózatot.

Total
0
Megosztás
Előző hír

Soros Györgyék azért támogatják a szankciókat, mert százmilliókat nyernek rajta

Következő hír

Ma kezdődik a 15. Nemzeti Vágta

Related Posts
Total
0
Megosztás