Példamutatóék példamutatásaiból (5.)

„Románia a kisebbségi jogok biztosítása terén másoknak is példát mutat” – a szászok sorsának alakulása különösen alkalmas arra, hogy szellemi lakmuszpapírként kimutassa, mennyi igazságot tartalmaz ez az évtizedek óta posztulátumként hangoztatott mondás.

A szász telepesek első hulláma 1150 körül érkezett a mai Erdély területére, azonban a szász nemzet születését általában az Andreanum nevű királyi oklevél (arany szabadságlevél, „der Goldene Freibrief’) 1224-es kibocsátásától számítják.

Létszámuk alakulásáról hosszú ideig nincsenek megbízható adatok, mivel Magyarországon a XVIII. század végén tartottak először népszámlálást.

Kocsis Károly Erdély változó etnikai arculata című tanulmánya szerint az 1495-ös magyar királyi adóösszesítés időpontjában a Magyar Királyság lakossága 2,9 millióra rúghatott. Ebből a tágabb értelemben vett (jelenkori) Erdély területén mintegy 830 ezer fő élhetett. Ugyancsak az 1495-ös magyar királyi adóösszesítés időpontjában a jelenkori Erdély területénél 44%-kal kisebb történelmi Erdély (Közép-Erdély, Erdélyi Vajdaság, Erdélyi Fejedelemség) területén 454 ezren lakhattak, a következők szerint: 250 ezer magyar + székely (55%), 100 ezer szász (22%), 100 ezer román (22%).

Az alábbi táblázat azt mutatja, hogyan változott az egykori Szászföld nemzetiségi összetétele 1850 és 1992 között.

 

     Év Összesen   Román     Szász   Magyar     Egyéb
   1850 385 715 196 658 138 382 26 061 24 614
   1880 419 881 218 807 148 998 37 987 14 089
   1890 442 229 230 673 151 902 42 972 16 682
   1900 490 130 260 806 161 818 56 992 10 514
   1910 516 467 269 881 162 865 66 877 16 844
   1920 510 613 275 638 165 131 53 686 16 158
   1930 579 624 307 193 175 305 67 169 29 957
   1941 660 016 380 934 184 240 61 159 33 683
   1966 865 120 630 536 144 910 78 310 11 364
   1977 1 119 629 858 240 140 815 91 168 29 406
   1992 1 231 608 1 084 445 30 739 82 896 33 528

(Forrás: Varga E. Árpád: Erdély nemzetiségi és felekezeti statisztikája. I–V. kötet, Pro-Print, Csíkszereda, 2002)

A táblázatot nézve szembeötlő, hogy a románok száma nem csupán Trianon után, hanem 1850 és 1920 között, tehát akkor is folyamatosan nőtt, amikor Erdély Magyarországhoz tartozott. A szászok ugyanekkor (tehát ugyancsak 1850 és 1920 között) nem látványosan ugyan, de szintén gyarapodtak számbelileg, a második világháború után viszont előbb lassú ütemben fogytak, majd 1977 és 1992 között számuk drasztikusan lecsökkent.

Szásznak az evangélikus vallású erdélyi németeket mondják. A 2003-as év kezdetén a nagyszebeni szász evangélikus püspökség a következő adatokat tette közzé: 14 770 szász személyt tartanak nyilván, akik ráadásul nagyon szétszórtan, összesen 255 településen élnek. Nincs már olyan település Erdélyben, ahol a szászok számaránya elérné a 10%-ot, és a helyben maradottak átlagos életkora 67 év.

A 2011-es népszámlálás alkalmával kb. 13 ezren vallották magukat szásznak Romániában, azóta tovább csökkent a számuk.

Történetük tehát a következőképpen „fordítható le a számok nyelvére”: a letelepedésüket követő 700 évben a szászok helyben maradtak. Erdély Romániához kerülése után azonban száz év sem telt el, és szinte valamennyien eltűntek a szülőföldjükről.

Igaz, utóbbi időszakra esett Hitler meg a II. világháború. De az 1241–1242-es tatárjárással kezdődően háborúkból, pusztulásból Trianon előtt is kijutott bőven a szászoknak, akkoriban mégsem vették tömegesen nyakukba a világot…

Boros Ernő

Erdély szászok által lakott régiói a XVI. században

Total
0
Megosztás
Előző hír

NATO-főtitkárnak teljességgel… alkalmas

Következő hír

A magyar baloldal arca

Related Posts
Total
0
Megosztás