A nepáli magyarok

Kőrösi Csoma Sándor (Csomakőrös, 1784, március 27. – Dardzsiling, 1842. április 11.) székelymagyar nyelvtudós, a tibetológia megalapítója, a magyar őshaza kutatója ráérzett arra, hogy érdemes lenne Nepálba, majd Ujguriába utaznia, de korai halála ettől megfosztotta. Nepál akkor sajnos zárt terület volt, senki európai nem utazhatott be.

Michael Opitz amerikai etnológus hívta fel a világ figyelmet arra, hogy Nepál középső-nyugati részében élnek „magarok”. Molnár Auguszta a nők helyzetéről, a Banyan dombvidéken élőkről John T. Hitchcock, a szertartásaikról David. E. Watters, a kultúrájukról Gary Shepherd írtak. A magyar kutatók közül elsőnek Wojnarovich Elek, majd Fekete Ferenc, Kiszely István, Lovass Ferenc, Boda Sarolta, Kunckel Béla és Csáji László Koppány jártak közöttük és írtak róluk. A Magyar TV is járt e vidéken, filmet is készített.

Dor Bahadur Bista antropológus a People of Nepal című könyvében bőven ír az itteni magarokról. Szerinte egy területet a folyamatosan ott élő népekről neveznek el, és Magaran a magarok földje, már több ezer éves ittlétükről tanúskodik. Szerinte minden egyes fennmaradt fonalon végig kell menjenek a kutatások. Különös néptörzs, amely földműveléssel és állattartással foglalkozik, középkori eszközökkel próbál meghódítani minden termékeny területet a Himalája 2000-4000 m magas részein. A nepáli magaroknak hét nagy törzse van – akárcsak a Kárpát-medence honfoglaló magyarjainak –, ezek neve: Alek, Buda, Garti, Tapa, Roka, Rana, Pund. Ezek mellett kisebb törzsek is ismertek, mint a Kám és a Kan.

Az itt élők három magar nyelvet beszélnek: a magar-kura, a kan-kura és a kaike, azaz az istenek nyelve. Az írásuk nem más, mint az akaika; rovásjelek vagy szótagírás, amely a székely és az Indus-völgyi rovásírás régies alakja. Többféle írásuk alakult ki, a nagyon régi írásokat sajnos a sámán papok sem ismerik, ezek többnyire tízezer éves kővésetek. Az ezeken lévő érintetlen írások még megfejtésre várnak. Földbe temetkeznek, kopjafát faragnak és állítanak az elhunytaknak, ezeken a napkerék található. Siratóénekeik pentaton dallamúak. Táncuk a szoroti, italuk pedig a tang.

A magar törzsek elsőként jöttek a mai Nepál területére. M. S. Thapa kultúrtörténész szerint Közép-Ázsiából, a kínai határvidékről vándoroltak ide. Harsha Bahadur Buda történész szerint a magarok Kasmírból jöttek, Kus népeként, most is nagy a fizikai hasonlóság az itteni magarok és a kasmíriak között. Khada J. Baral szerint a tibeti platóról és Mongóliából érkeztek a magarok, akik évezredek óta laknak itt, és 1840-ig saját királyságuk volt, majd a különféle okok miatt meggyengült nepáli királyságokból jött létre, egységes akarattal, a soknemzetiségű mai Nepál. Több kutató szerint a magarok Közép-Ázsiából érkeztek a mai szálláshelyükre, nyugat felől megkerülve a tibeti magashegyeket. A hzsiungnu törzsszövetség egyik fontos tagjaként érkeztek Usbang környékére. Tek Bahadur Thapa szerint is a nepáli magarok ősidők óta a Himalája magas hegyvonulatában élnek, s 1,3-1,6 millióan vannak jelenleg. A magarok uralmát és királyságát a csetnikek és a brámiak törték meg. A hódítók először a sámán papokat végezték ki, hogy ezáltal a mesemondó, regélő, írástudó, áldozati szertartást, esketést, temetést végző papok elpusztításával a hódítók az akaratukat és vallásukat a magarok népére erőltessék. A tartós indiai befolyás a kitartásukat sorvasztotta, egységüket rombolta. A falusiak nagy része írástudatlan, gazdaságilag önellátók, a tejköpülést értékesítik. A magar lakosság megbízható a katonai szolgálat vállalásában – akárcsak a székelység –, kitartóak, szívósak, barátságosak. Hegyi ösvényeiken fárasztó az utazás, a szállítás. Idáig az elszigeteltségük óvta meg őket a széthullástól.

Reméljük, hogy egyre több magyar kutató keresi fel őket, és lassan feltárják a közös múltunkat, és kulturális kapcsolatokat is sikerül kiépíteni velük.

Bencze Mihály

Total
0
Megosztás
Előző hír

A román megakoalíció nem működik, az államfő csak lapít

Következő hír

Hivatalos a zászlóváltás, Rapportot ünneplik a románok

Related Posts
Total
0
Megosztás