Az egész magyar nemzet megsértése

A Nemzeti Összetartozás Alapítványt 2020-ban, a trianoni békediktátum 100. évében azzal a céllal hozták létre magyar hazafiak, hogy elősegítsék az egységes magyar nemzet összetartozását, identitásának elmélyítését, hagyományainak és kulturális örökségének megőrzését. Működése lényegét a Kárpát-medencei karitatív tevékenységek végzésében, a kulturális örökség megőrzésében és az identitásunkat elmélyítő, hagyományőrző kezdeményezésekben jelölték ki.

Alább az alapítvány friss közleménye olvasható az Ukrajnában elkövetett magyarellenes provokációról:

„A Nemzeti Összetartozás Alapítvány megdöbbenéssel értesült arról, hogy a munkácsi önkormányzati szervek döntése értelmében a kárpátaljai város dicső múltú várát ékesítő – 2008-ban helyreállított – millenniumi emlékmű turulmadarát ledöntötték és meggyalázva a magyarságot, azt a várárokba hajították.

A munkácsi turul elpusztítása egyszerre provokáció és barbár cselekedet, amely sajnos jól illeszkedik az ukrán szervek részéről 2014 óta erősödő magyarellenes kilengések sorába. A történelmi-kulturális műemlékek fizikai megsemmisítése a XX. század legaljasabb történelmi korszakait idézi, és egyúttal rámutat arra, hogy Ukrajna a Kárpátalján élő őshonos magyar nemzeti közösségre jelenleg csak másodrendű, megtűrt népességként tekint.

Sajnálatos, hogy az ukrajnai háború miatt ezzel az alig civilizált államokra jellemző intézkedéssel szemben jelenleg nem látunk hatékony eszközt, ugyanakkor a munkácsi turulról a nemzet sohasem fog lemondani. Rendületlenül várjuk azoknak az időknek az eljövetelét, amikor a munkácsi vár fokára újra visszaszáll a turulmadár!”

Total
0
Megosztás
Total
0
Megosztás