Fehér megyében már csak ezren tanulnak magyarul

A romániai Fehér megyében – amelynek területe 6242 km2, lakossága 326 ezer fő – az új tanév első napján a közoktatásban összesen 47 950 beiskolázott szerepelt a hivatalos nyilvántartó informatikai rendszerben. Ez a szám magába foglal mindenkit, bölcsődésektől elkezdve a végzősökig, a szakiskolásokat és az esti tagozatosokat is beleértve.  

Bár a tavalyi népszámláláskor a megye lakosságának közel négy százaléka még magyarnak vallotta magát, az óvodásoknak-iskolásoknak már csak két százaléka tanul anyanyelvén. Pontoson 1056 magyar tagozatos gyermek és kamasz szerepel az említett nyilvántartásban.

Az RMDSZ központi szócsöve, a Maszol.ro portál szerint korántsem ideális körülmények uralkodnak mindenütt Fehér megyében, ám – szórványközösségek lévén – a pedagógusok örvendenek annak, hogy nem csökkent sehol drasztikusan a tanulók létszáma, sőt néhány településen épp ennek az ellenkezője következett be. De pozitív példaként csak Balázsfalvát említik, ahol újraindult az ötödik osztály. Itt a 2020–21-es tanévben függesztették fel az ötödiket, az a két diák pedig, aki magyar nyelven kívánt tanulni, átment Bethlenszentmiklósra.

A megyében összesen 19 intézményben zajlik magyar nyelvű oktatás, mint írják: megfelelő körülmények között, sehol sincs különösebb gond az ingatlanokkal vagy az infrastruktúrával. Azt is sikernek könyvelik el, hogy a 2023–24-es tanévre nem szűnt meg egyetlen magyar osztály sem. Sajnos két magyar többségű településen, Torockón és Magyarpéterfalván megszűnt egy-egy tanítói állás. Itt az elemi osztályok eddig is összevontan működtek (és nulladiktól a negyedikig nincs is minden évfolyamon nebuló), megmaradtak viszont az ötödik osztályok.

A dél-erdélyi szórványmegye reprezentatív tanintézete a nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégium, ahol 401 éve színvonalas oktatás zajlik – hangzott el a tanévnyitón az intézményvezetők részéről, akik örömmel jelentették: idén ismét ötszáz fölé emelkedett a tanulóifjúság létszáma, és egy évtized után ismét két ötödik osztály indult a kollégiumban. Állították, hogy a két ötödik az iskolaválasztás és a természetes szaporulat eredményeként jött létre, és nem úgy, hogy a környékbeli iskoláktól vontak el diákokat, sőt azt is tudni vélik, hogy egyre több vegyes házasságból származó szülő választja a Bethlen-kollégiumot.

Azt azonban meg kell jegyezni, hogy Fehér megyében csak két középiskolában zajlik magyar nyelvű oktatás, és mind az enyedi Bethlen Gábor Kollégiumban, mind a gyulafehérvári Majláth Gusztáv Károly Római Katolikus Teológiai Líceumban más megyékből érkezett diákok is tanulnak. Utóbbi iskola tanulóinak például 85%-a székelyföldi.

 

Total
0
Megosztás
Total
0
Megosztás