Karácsony harmadnapja Menyőben

Mint ismeretes, a történelmi Szilágyságban Jézus Krisztus születésének napja háromnapos ünnep. A szocialista közigazgatás idején Szilágyszeg községhez sorolt Menyő falu a trianoni békediktátumig Szilágy vármegye Szilágycsehi járásához tartozott.

Amikor 1989-ben az állami és egyházi hatóságok pert indítanak Tőkés László temesvári református lelkész ellen, el akarják távolítani szolgálati helyéről, Menyőbe helyezik át és családjával együtt ki akarják lakoltatni, az erőszakos száműzetés ellen fellépő hívek és a hozzájuk csatlakozó temesváriak megmozdulása robbantja ki a romániai forradalmat. A lelkészt és családját a karhatalom közben Menyőbe deportálja december 17-én, ahol háziőrizetben tartják őket a diktátor 22-i elmeneküléséig. Azóta minden évben megemlékeznek a helybéliek, környékbeliek és meghívottaik „a szilágysági szabadító karácsony beteljesedéséről”.

December 27-én, karácsony ünnepének harmadik napján Tőkés László, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület volt  püspöke Menyőben hirdette Isten igéjét, a helybéli egyházközség meghívására. „A nép, amely sötétségben ül vala, láta nagy világosságot, és akik a halál földjén és árnyékában ülnek vala, azoknak világosság támada” – idézte Máté evangéliumából (4,17) azt az igét, amely híven jellemezte a sötét elnyomásban élt romániai nép és erdélyi, szilágysági magyarság elesett állapotát. Ezt a sötétséget törte meg eljövetele fényével a „Világ Világossága” Jézus (Jn 8,12), aki igéjének és tanításának fényét tanítványaira kiárasztva, őket is „a világ világosságának” nevezi, az isteni fényesség világoltatásával bízva meg őket (Mt 5, 14-16).

Az ige hirdetőjét Paniti-Teleky Zoltán helybéli lelkipásztor köszöntötte, majd Molnár Kálmán volt zilahi esperes elevenítette fel az egykor történtek emlékét. Köszönetképpen és áldáskívánások kíséretében Temesvár volt lelkipásztora karácsonyi üdvözlőlapjaival örvendeztette meg a gyülekezetet.

A fiatalok és gyermekek rövid ünnepi műsora nyomán a nemrég a magyar kormány támogatásával felújított ősi harangtorony megáldására került sor a templomkertben. A menyői lelkipásztor Isten iránti hálaadással ismertette a harangtoronyról és felújításáról való tudnivalókat, Molnár Kálmán esperes imádsága után pedig Tőkés László mondott áldást az impozáns, szép zsindelytetős építményre.

Total
0
Megosztás
Előző hír

Extraprofitadót vet ki a román kormány az energiacégekre

Következő hír

Soros a világ egyik legbefolyásosabb médiamágnása

Related Posts
Total
0
Megosztás