Szülőföldön magyarul: már lehet jelentkezni

Az előző tanévben több mint 220 ezer külhoni magyar gyerek és fiatal részesült a magyar kormány támogatásában a bölcsődétől az egyetemig. A 2021/2022-es tanévre egyszer igényelhető, 22 400 forintnyi támogatásokra szeptember 20. – október 20. közötti időszakban lehet a kérelmeket benyújtani.

Tehát már tegnaptól lehetett jelentkezni a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága által meghirdetett Szülőföldön magyarul program új felhívására, amelynek célja a magyar nyelvű oktatás támogatása és a magyar iskolaválasztás ösztönzése a szomszédos országokban. A program keretében – az előző évekhez hasonlóan – nevelési, oktatási, valamint tankönyv- és taneszköz támogatásra, illetve hallgatói támogatásra pályázhatnak azok a Magyarország határain kívül élő gyerekek és fiatalok, akik tanulmányaikat szülőföldjükön magyar nyelven végzik.

A támogatásra a felhívásban szereplő kritériumoknak megfelelő, Magyarország határain kívül élő, tanulmányaikat magyar nyelven végző óvodások és bölcsődések, valamint általános és középiskolások jogosultak, emellett tavalytól a felsőoktatásban tanulók számára elérhető hallgatói támogatás összegét is 22 400 forintra emelték. A támogatás tanévenként egy alkalommal igényelhető.

Kik jogosultak? Jogosultak a támogatásra azok a kiskorú gyermekek, akik a 2021/2022-es tanév kezdetétől Romániában működő akkreditált óvodában magyar nyelvű nevelésben vesznek részt, azok az általános és középiskolás tanulók, akik a 2003. augusztus 31-ét követő időszakban születtek, és Romániában működő, akkreditált vagy működési engedéllyel rendelkező oktatási intézményben alap- vagy középfokú tanulmányaikat folytatják, és az alap- vagy középfokú tanulmányaikat magyar nyelven folytatják, és Románia közoktatási rendszerének tanulmányi időszakra vonatkozó rendelkezései okán kötelező képzésben részesülnek; fakultatív vagy opcionális (választható tantárgyként) magyar nyelvű oktatásban részesülnek, és a lakóhelyükön napi bejárással elérhető távolságon belül nem működik magyar nyelvű oktatási intézmény vagy magyar nyelvű tagozat; olyan sérült vagy halmozottan sérült, magyar nemzetiségű kiskorú személyek, akik nem akkreditált nevelési és oktatási intézményben folytatnak magyar nyelvű tanulmányokat vagy egyéb, magyar nyelvű nevelésben részesülnek; olyan kiskorú személyek, akik sajátos nevelési igényeiknek megfelelő – részben vagy egészben magyar nyelvű –nevelésben és oktatásban vesznek részt, azok a középiskolai tanulók, akik a 2021/2022-es tanév elkezdéséig betöltötték tizennyolcadik életévüket, de az adott állam közoktatási rendszerének tanulmányi időszakra vonatkozó rendelkezései szerint kötelező képzésben részesülnek. Hallgatói támogatásban pedig az a nappali tagozatos hallgató részesülhet, aki Romániában működő felsőoktatási intézményben alap- vagy magiszteri tanulmányait egészben vagy részben magyar nyelven folytatja.

Hogyan lehet igényelni? A Szülőföldön magyarul programot a Nemzetpolitikáért Felelős Államtitkárság és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. külhoni szakmai partnerein keresztül bonyolítja le, így Erdélyben a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége a lebonyolító partner. A program aktuális felhívására 2022. szeptember 20. – 2022. október 20. (utolsó postára adási dátum) között lehet támogatási kérelmeket benyújtani. A támogatási kérelmet papíralapon lehet benyújtani, ajánlott küldeményként 1 (egy) eredeti példányban, zárt borítékban az U.C.D.M.R. – RMPSZ, Szülőföldön magyarul – Pályázati Iroda, 530300 Miercurea Ciuc/Csíkszereda, Oficiul Poştal nr. 1. Postahivatal, C.P. nr. 19 sz. Pf., Jud. Harghita/Hargita megye címre. A támogatási kérelmek benyújtásával kapcsolatos kérdésekben az alábbi elérhetőségen kérhető tájékoztatás: Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége, „Szülőföldön magyarul‟ – Pályázati Iroda, telefon: 0266.244.450 vagy e-mail: info@szulofoldonmagyarul.ro.

Total
0
Megosztás
Total
0
Megosztás