Tovább tart a cenzuspropaganda

A romániai Országos Statisztikai Intézet egy héttel meghosszabbította a népszámlálás határidejét, és július 24-ig kitolta a személyes lekérdezéses szakaszt. Ez újabb lendületet ad a kisebbik román kormánypártnak az önérdektől sem mentes propagandához.   

Az RMDSZ aktivistái fennen hangoztatják, hogy elmúlt hetekben nagyon lassan haladt a népszámlálás személyes lekérdezésen alapuló szakasza, és ebben a szakaszban a lakosságnak minimális lehetősége volt arra, hogy segítse az összeírás folyamatát. Most azonban újra lehetőség nyílik a még meg nem számolt lakosság aktív részvételére. Sok településen újra megnyitották ugyanis az összeírópontokat, ahol számlálóbiztos rögzíti a jelentkezők adatait. A párt rögtön felajánlkozott, hogy megyei és területi szervezeteinél jelezni lehet, ha valahol még nem járt a számlálóbiztos. Az RMDSZ úgy „segít”, hogy értesíti a jelzett lakcímnek megfelelő körzet számlálóbiztosát.

A cenzus folyamatába történő politikai beavatkozást az indokolná, hogy állítólagos összesítések szerint kedvezőtlenül alakultak a számok a jelentős magyar lakossággal rendelkező megyékben. Kolozs megyében a feltételezett lakosság 26 százalékát, Marosban és Szatmárban 20, Biharban 15, Hargitában 14, Szilágyban 13, Kovászna megyében pedig 12 százalékát nem sikerült még megkérdezni. Azaz megyénként akár több tízezer magyar nemzetiségű állampolgár maradhatott „megszámolatlan”. Arról már nem tesznek említést, hogy ugyanígy maradhatott ki a cenzusból több tíz- és százezer más nemzetiségű polgár is, nem is beszélve a külföldön életvitelszerűen tartózkodó vagy örökre kiköltözött milliókról (becslések szerint hét-nyolc millió emberről lehet szó).

Azt viszont a kampány során kénytelen voltak elismerni a témával foglalkozók: azoknak az adatait, akik létezésének nyoma van a különböző állami és szolgáltatói adatbázisokban, de akiket nem sikerült megszámolni, ezekből az adathalmazokból fogják beemelni a népszámlálás adatai közé. Romániának elemi politikai érdeke, hogy 20 millió fölé tornázza az ország lakosainak a számát, és ezt minden bizonnyal meg is fogja tenni az erre hivatott államapparátus.

Az RMDSZ azzal riadóztat, hogy az utólagosan pótolt adatok nem fognak kitérni az egyes személyek nemzeti és vallási identitására, anyanyelvére, ami azért lenne fontos, mert Romániában azokat a kisebbségeket illetik meg bizonyos nyelvi jogok egy-egy településen, amelyek helyi aránya meghaladja a húsz százalékot. De ez csak részben igaz, ugyanis teljesen szimbolikusak ezek a különféle küszöbértékek. Romániában ugyanis minden törvény és jog annyit ér, amennyit és amit sikerül belőle betartatni. Magát az RMDSZ-t mint a romániai magyarság közképviseleti és érdekvédelmi szervezetét súlyos, három évtizedes mulasztás terheli az egyéni és kollektív kisebbségi jogok kiharcolása és biztosítása, sőt kodifikálása terén. Mi több, a párt központi és helyi hatalmi szervei még azokat a nyelvi jogokat sem tartják és tartatják be, amelyeket Románia nemzetközi kötelezettségvállalásai során kénytelen-kelletlen megadott a nemzeti kisebbségeknek. Manapság is százával léteznek olyan színmagyar vagy magyar többségű közigazgatási egységek, amelyekben nem folyik semminemű hivatalos ügyintézés a magyar kisebbség anyanyelvén! Hogy a nyelvi jogokon túli sok egyéb jogról ne is beszéljünk…

A különféle „küszöbök”, az ilyen-olyan feltételek és korlátok megszüntetését miért nem eszközölte ki az érdekképviselet a demokrácia kitörése óta? A teljeskörű emberi és állampolgári jogbiztonságot miért nem szavatolja a román állam immár száz esztendeje a határai közé szorult magyar nemzetrésznek? Miért nem lehetett rákényszeríteni arra, hogy megtegye?

„Papírmagyarok”, „statisztikai magyarok” keresése és gyártása helyett a politikai érdekképviseletnek a tényleges demográfiai folyamatok negatív tendenciáinak megállításával kellene foglalkoznia: a romániai magyarság létszámának különböző okokra (kitelepedés, elvándorlás, csökkenő születésszám, asszimiláció, identitás- és nyelvváltás, vegyes házasságok sokasodása, egyháztagadás stb.) visszavezethető csökkenése tény, ami nem másítható meg sem aritmetikával, sem szavazatvásárlással, sem hórukkal.

R. B. M.

Total
0
Megosztás
Előző hír

Magyar honvédelmi készültségfokozás

Következő hír

Varga Judit: Egyenes magyar válaszok Brüsszelnek

Related Posts
Total
0
Megosztás