Újraszentelték a kétszáz éves nagykárolyi evangélikus templomot

Október 28-án, szombaton délelőtt tartották meg a felújított nagykárolyi evangélikus-lutheránus templom újraszentelését, hálaadó istentisztelet és ünnepség keretében.

Az igehirdetést Fehér Attila főtanácsos-esperes a 26. zsoltár 8. versére alapozta: „Uram, szeretem házadat, ahol laksz, dicsőséged lakóhelyét.” Az újraszentelést Adorjáni Dezső Zoltán püspök végezte Koszta István püspökhelyettes, Fehér Attila kolozsvári és Zelenák József brassói esperesek közreműködésével.

Illyés Sándor helybéli lelkész mondott köszöntő és köszönő beszédet, majd bemutatták Makay Tamás műépítész Confessio – Konfirmáció – A nagykárolyi evangélikus gyülekezet 200 éves temploma című könyvét. Szót kapott Kovács Jenő, Nagykároly polgármestere is.

A kolozsvári főesperes a Krónikának elmondta: fontosnak tartják, hogy Szatmárnémeti környékén is van egy kis „evangélikus sziget” a nagy „katolikus és református tengerben”. (Mint köztudott, a partiumi svábok legnagyobb része római katolikus vallású.) A nagykárolyi lutheránus templom érdekessége, hogy ott találhatóak a városban működő egykori híres Aranyszarvas fogadó barokk csillárjai és állólámpái – ebben a fogadóban ismerte meg Petőfi Szendrey Júliát.

A károlyi evangélikus templom építését 1823-ban fejezték be, az épület a jubileumra kívül megújult, 150-200 fő befogadására alkalmas. „Nekünk, evangélikusoknak a környéken nincs óriási gyülekezetünk, viszont fontos, hogy jelen legyünk itt is. A nagykárolyi és szatmári gyülekezetnek összesen körülbelül 60 híve van, de ez mindig változó” – fejtette ki Fehér Attila. Elmondta, hogy a legfrissebb adatok szerint az elmúlt bő tíz évben a romániai evangélikusok száma nem változott jelentősen: míg a 2011-es népszámláláson 20168-an vallották magukat evangélikusnak, a 2022-es cenzus adatai szerint 20023 személy.

Az esperes-főtanácsos kiemelte, a romániai evangélikusok száma a belső egyházi statisztika szerint jelenleg 23500 és 25000 között mozog. Minden egyes régi templom megünneplése fontos, hiszen Luther azt mondta, hogy nincs templom gyülekezet nélkül, a gyülekezet pedig a templom legszebb dísze. „Egyik templom sem különb a másiknál, mindeniknek megvan mégis a maga kincse. Remélem, hogy a nagykárolyiaknak is fontos, hogy az egyházkerületünknek és az evangélikus egyháznak van temploma a városban, de a városnak is sokat jelent ez az istenháza” – mondta Fehér Attila. Kitért arra, hogy az épület külső, egyszerű, állagmegőrző festésen ment át, a munkálatokat az egyház önerejéből valósította meg.

 

Total
0
Megosztás
Total
0
Megosztás