Itt a legújabb „romániai magyar” politikai diverzió

Magyar Polgári Erő néven új erdélyi magyar pártot hozott létre az EMNP és az MPP egyesülésével elégedetlen székelyföldi csoportosulás – írja a Kolozsváron szerkesztett Krónika.ro portál. A politikai alakulat – amelynek ügyvivő elnöke Kulcsár-Terza József parlamenti képviselő, korábbi polgári párti politikus – előrebocsátotta: nem ellenfélként, hanem néhol versenytársként, máshol partnerként tekint az EMSZ-re és az RMDSZ-re.

Mindössze négy hónappal az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) és a Magyar Polgári Párt (MPP) tavaly novemberben szentesített fúziója után az Erdélyi Magyar Szövetségen (EMSZ) és az RMDSZ-en kívül ismét három magyar politikai alakulat szerepel a romániai politikai porondon. Az új párt megalapítását hétfőn késő este az egyes sajtóorgánumokhoz eljuttatott közleményükben jelentették be a szervezet alapító tagjai. Közölték, hogy a bukaresti törvényszék március 15-én jóváhagyta a Magyar Polgári Erő bejegyzését, a döntés március 28-án jogerőssé vált, és iktatták a politikai pártok jegyzékében. A közlemény szerint az MPE alapítását olyan aktív közéleti szereplők kezdeményezték, akik az eddig kialakult politikai struktúrákat nem tekintik megfelelőnek tevékenységükhöz. „A Magyar Polgári Párt szellemi jogutódjaként olyan politikai szervezetet hoztunk létre, amely figyelembe veszi az Európában zajló eseményeket, a magyar kormány nemzetpolitikai törekvéseit és a magukra hagyott vagy kirekesztett nemzeti gondolkodású polgárok igényét, valamint a »helye és ideje van a versenynek, és helye és ideje van az együttműködésnek» alapelvét” – szerepel a kommünikében.

A bejelentés alapján az MPE alapítói Kulcsár-Terza Józsefet, az MPP Kovászna megyei szervezetének egykori vezetőjét bízták meg az ügyvivő elnöki feladatok ellátásával, egyben teljes körű felhatalmazást adva arra, hogy a párt első Országos Tanácsáig ügyvivő elnökséget állítson fel, és a szervezet képviseletében tárgyalásokat folytasson a politikai élet szereplőivel. A sepsiszentgyörgyi politikus 2016-ban szerzett parlamenti képviselői mandátumot a bukaresti törvényhozásban az RMDSZ és az MPP között született együttműködési megállapodás alapján. (Vele együtt akkor Biró Zsolt volt MPP-elnök jutott még be a parlamentbe). A 2020-as parlamenti megmérettetésen az RMDSZ és az Erdélyi Magyar Szövetség közötti egyezség nyomán ismét mandátumhoz jutott (ezúttal a nemrég az EMSZ elnökévé választott Zakariás Zoltánnal együtt), a nevéhez fűződik többek között, hogy kétszer is benyújtotta a bukaresti parlamentben Székelyföld autonómia-statútumát. Többedmagával – köztük a pártból kizárt Biróval – a Mezei János nevével fémjelzett vezetőséget szabálytalanságok sorával vádoló belső ellenzékhez tartozott. Ugyanakkor ő is csak akkor támogatta a néppárttal tervezett egyesülést, ha ennek nyomán az MPP nem veszíti el saját identitását. Bár az MPE közleménye nem nevezi meg a párt alapító tagjait, a bukaresti törvényszék honlapján fellelhető adatok szerint a pártbejegyzést kérelmező folyamodók („petent”) szöveghűen a következők: Partidul Forța Civică Maghiară-Magyar Polgari Ero, Mezei Vasile Gheorghe, Kurtuly Istvan, Incze Lajos-Andras. Kiderül az is, hogy a párt központi székhelyét Szatmárnémetiben jegyezték be, jele pedig egy stilizált láng. Az alapítók közül Kurtuly 2020-ban az EMSZ színeiben indult a helyhatósági választáson, de nem jutott mandátumhoz, a többiekről még ennyit sem tudni a világhálón való keresgélés nyomán.

Az MPE megalapítását bejelentő közlemény kitér arra, hogy az erdélyi magyar „nemzeti oldalon” az elmúlt években hozott döntések nem bizonyultak eredményesnek, az egységesítés folyamata szerintük nem megerősödést hozott, hanem a lemorzsolódások és a kizárások miatt egyre gyengülő pártok fúziója által létrehozott szövetség sokuk bizalmát elvesztette. „Célunk a nemzeti érdekek politikai eszközökkel történő érvényesítése, amelyekhez hozzátartozik magyar identitásunk megőrzése, az autonómia különböző formáinak mindenkori következetes képviselete és elérése, szimbólumaink és anyanyelvünk szabad használatának biztosítása, nemzeti közösségünk szellemi és épített örökségének védelme és visszaszerzése, gyermekeink védelme, önazonosságtudatuk erősítése, biztonságuk és anyanyelven történő oktatásuk szavatolása, valamint közösségeink számára a hagyományőrzés és a fejlődés lehetőségének megteremtése” – sorolják célkitűzéseiket a Magyar Polgári Erő alapítói. Meggyőződésüket fejezik ki, miszerint az erdélyi magyar politikai kultúra képes arra, hogy a verseny és együttműködés ne csak a magyar érdekek érvényesítését, hanem a magyarok közötti békességet is megerősítse, ezért nem ellenfélnek, hanem néhol versenytársként, máshol partnerként tekintenek a két magyar politikai szövetségre, vagyis az EMSZ-re és az RMDSZ-re. Hozzátették, a „versenyezni, ahol lehet, együttműködni, ahol szükséges” alapelvét közös dokumentumban kívánják rögzíteni az erdélyi magyar politikai szervezetekkel. Az új magyar párt képviselői közölték azt is, hogy készülnek a 2024-es romániai választásokra, így akik egyetértenek elveikkel és célkitűzéseikkel, jelentkezhetnek a Magyar Polgári Erő – általuk amúgy meg nem nevezett – létrehozóinál.

Egyelőre mindenki azt találgatja: milyen romániai és/vagy magyarországi erők állhatnak ezen újabb „szalámizási” kísérlet mögött, illetve miként lehetett egy hónapon át titokban tartani az új „romániai magyar párt” megalakítását úgy, hogy közben Kulcsár-Terza József végig az Erdélyi Magyar Szövetség képviselőjeként ült a bukaresti RMDSZ-frakcióban. A kérdés ugyanis, mint mindig, az: cui prodest? A jelen állás szerint a román nemzetállamnak az az érdeke, hogy a Bukarestben „akkreditált” RMDSZ-nek ne legyenek konkurensei a romániai magyar közösségen belül, az RMDSZ-nek pedig az, hogy az ellenzéke megosztott legyen. A magyar kormányzat határon túli nemzetpolitikája, Erdély-politikája pedig így jellemezhető: mindent támogatnak, ami magyar, de inkább csak ha RMDSZ-es. Egy szinten tehát a budapesti és bukaresti „akkreditáció” összeér, ami a szovjet blokkbeli internacionalista időkre emlékeztetheti azokat, akiknek nem rövid a memóriájuk…

R. B. M.

 

Total
0
Megosztás
Előző hír

Csökken Ukrajna támogatottsága – de Romániát kihagyták a névsorból

Következő hír

Búcsú Török Ádámtól

Related Posts
Total
0
Megosztás