Megnyitották az új tanévet a PKE-n

Szeptember 19-én tartották meg Nagyváradon a Partiumi Keresztény Egyetem 2023–2024-es tanévének ünnepi megnyitóját. A hagyományokhoz híven az ünnepi beszédek, illetve az elsőévesek fogadalomtételének helyszíne a felsőoktatási intézmény díszterme volt, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület egykori székházában.

Az előadótermet megtöltő hallgatókat, oktatókat, meghívottakat és sajtósokat Szomor Abigél egyetemi lelkész köszöntötte, igét Giorgiov Adrián, a Nagyvárad-Belvárosi Baptista Gyülekezet lelkipásztora, az Emanuel Egyetem Teológia Karának dékánja hirdetett.

Pálfi József rektor tanévnyitó beszéde után Grezsa Csaba kolozsvári magyar főkonzul kapott szót. Tőkés László püspök, a Pro Universitate Partium Alapítvány (PUPA) elnöke az egyetemlapítók nevében mondott rövid beszédet, a Hallgatói Önkormányzat képviselőjeként Lázin Botond köszöntötte a tanulmányaikat most megkezdőket.

Az ünnepi tanévnyitón zenei momentumokkal a magánénekszakos hallgatók, valamint Kristófi János Zsigmond orgonaművész-tanár szolgáltak, az esemény a Szózat és a Himnusz közös eléneklésével kezdődött és zárult.

Az alábbiakban Tőkés Lászlónak, az egyetem jogi hátterét biztosító PUPA elnökének felszólalása olvasható:

Egyetemünk alapítóinak, illetve az általuk kinevezett Pro Universitate Partium Alapítvány kuratóriumának a nevében tanévnyitó ünnepélyünkön tisztelettel és szeretettel köszöntöm az egybegyűlteket, intézményünk vezetőit, tanári karát és ifjúságát, kiváltképpen pedig a tanulmányaikat idén elkezdő, újdonsült hallgatóit.

Külön öröm számunkra, hogy az előző tanév végén kibocsátott 243 végzős hallgató helyére 334 új diák nyert felvételt a következő egyetemi évre, ami közel száz tagú létszámnövekedést jelent. Szem előtt tartva a középiskolai utánpótlás évről évre való megfogyatkozását, valamint a tavalyi országos népszámlálás magyarságunkra nézve lesújtó adatait, a növekvő diáklétszám elégtétellel tölthet el bennünket a jövőre nézve.

Alapítványunk örömmel nyugtázza, hogy a veszélyeztetett német nyelv és szociológia szakok túlélték válságukat, ellenben rendkívül sajnálja, hogy a nagyérdemű zeneszak – újraakkreditálása ellenére – nem vehetett fel új hallgatókat. Azt is sajnálattal vesszük tudomásul, hogy a várva várt gazdasági informatika szak nem nyerte el az indulásához szükséges akkreditációs jóváhagyást. Örülünk viszont a magánének szak sikerének és a pénzügyi mesteri képzés engedélyezésének, valamint a Debreceni Egyetem jóvoltából bevezetett gépészmérnöki és vidékfejlesztési kihelyezett képzéseknek.

Egyetemünk rektora idei évzáró beszédében annak a reményének adott kifejezést, hogy „némiképpen lassítani tudjuk azt az elvándorlási tendenciát, amelynek leginkább – partiumi – régiónk van kitéve”. Valóban, a határ menti régióban már középiskolás, sőt általános iskolás életkortól drámai méreteket ölt a határon túli iskolákba való átiratkozás, valamint a kis-magyarországi egyetemekre való „elcsángálás”, a szülők korosztályának és a magyar szakembereknek a kiköltözéséről nem is beszélve. Ennek ismeretében, kedves ifjú Testvéreim, a Ti ittlétetek, a Ti egyetemválasztásotok rendkívüli módon felértékelődik. Hosszan tartó küzdelem vezetett el odáig, hogy az ezredfordulón Partiumi-Sapientia erdélyi magyar egyetemi hálózatunkat Orbán Viktor kormánya és a Magyar Országgyűlés hathatós támogatásával létrehozhattuk. Erdélyi-partiumi egyházaink alapító püspökei nemzeti közösségünk szülőföldjén való megmaradásának és kibontakozásának a céljával és reménységével álltak a jó ügy élére. Ebben a szándékunkban és törekvésünkben számítunk a Ti kiállásotokra és szövetségetekre, melyet egyetemünk öntudatos polgáraiként tudtok az elkövetkező években megbizonyítani.

„Áldjon vagy verjen sors keze: / Itt élned, halnod kell” – valljuk Vörösmarty Mihály Szózatával.

„Mi nem vagyunk a meghátrálás emberei, hogy elvesszünk, hanem a hitéi, hogy életet nyerjünk” – hisszük és valljuk az Apostol szavával (Zsid 10,39). Isten adja, hogy így legyen!

 

Total
0
Megosztás
Előző hír

Vasútvonal-villamosítás a magyar Biharban, de csak ott

Következő hír

Fegyverropogás a Kaukázusban

Related Posts
Total
0
Megosztás