A Székely Nemzeti Tanács imafelhívása

image description

Székelyföld történelmi egyházainak gyülekezeteihez címmel adott ki egy közleményt tegnap az SZNT Marosvásárhelyen, elnökének, Izsák Balázsnak a szignójával. Alább olvasható:

Esztendők óta október utolsó vasárnapja előtt arra buzdítjuk a, keresztény magyar gyülekezeteket, hogy Székelyföld Autonómiájának Napján közösen imádkozzunk Székelyföld területi autonómiájáért. Tesszük ezt annak tudatában, hogy az elmúlt száz évben a magyar történelmi egyházak döntő szerepet játszottak abban, hogy az erdélyi magyar nemzeti közösség, ezen belül a székelység magyar nemzeti identitását megőrizze, ellenálljon az asszimilációs nyomásnak. A hűség a szülőföldhöz, a családközpontúság olyan hitre épülő értékek, amelyek a közösséget megtartják és értelmet adnak az életnek. Ma a világpolitikára a háborús konfliktusok hangulata nyomja rá a bélyegét. A székelység békés úton, jogi eszközökkel akarja elérni Székelyföld területi autonómiáját, és ez példaértékű lehet az egész világnak. A mi számunkra hivatkozási alap nemzetközi fórumok előtt: az ő felelősségük, ha a békés törekvést mellőzik.

Ma Európában két olyan veszély fenyegeti a keresztény értékeket, amelyek sajnos Erdélyben is megjelentek. Az egyik az elvilágiasodás folyamata, a szekularizáció, a másik az állami bürokrácia terjeszkedése az egyházi közösségek kárára (szekularizálás). Az előbbi, bár részben spontánnak nevezhető, nem független az oktatástól, a közművelődéstől és a sajtótól. Az utóbbit szülőföldünkön a román állam erőltetett asszimilációs politikájával hajtotta és hajtja napjainkban is végre az egyházi vagyon elkobzásával, a felekezeti iskolák államosításával és számtalan megszorító intézkedéssel.

Örömmel állapítjuk meg, hogy Magyarország nemzeti kormányának támogatásával közel ötszáz templom újult meg Erdélyben. Amikor mi Székelyföld Autonómiájának Napjára készülünk, az a gondolat vezérel bennünket, hogy a megújult falak közé vigyük be nemzeti sorskérdéseinket, és a közös imával erősítsük a nemzeti összetartozás érzését, miközben keresztény alázattal a Jóisten kezébe helyezzük jövőnk minden reménységét. Ezért bízunk abban, hogy lelkészeink megértik ennek a törekvésnek a lényegét, vasárnapi prédikációikban belefoglalják Székelyföld területi autonómiáját.

Október 29-én közösen imádkozzunk, hogy a szekularizáció ellenére erősödjön meg az emberek hite, küzdőképessége, mert ezek nélkül gyermekeinknek, a jövendő nemzedéknek nem lesz miben reménykednie.

Total
0
Megosztás
Előző hír

Lebombázott gázai kórház – mi jöhet még?

Következő hír

A „narancsszínű Hamász” és az eltorzított valóság

Related Posts
Total
0
Megosztás