Szejkefürdői Unitárius Találkozó

A rád bízott drága kincset őrizd meg (2Tim 1,14). Ezzel a bibliai üzenettel hívja a Magyar Unitárius Egyház hálaadó istentiszteletre híveit és más felekezetű testvéreit 2022. augusztus 13-án a székelyudvarhelyi Szejkefürdőre.

A mindennapokban is megélve az Isten- és emberszeretet vallását, bátorítjuk testvéreinket a vallásszabadság eszméjének és Orbán Balázs hazaszeretetének gyakorlására. A találkozó szervezői a Háromszék-Felsőfehéri Unitárius Egyházkör, a Székelyudvarhelyi Egyes Számú Unitárius Egyházközség, a Székelyudvarhelyi Kettes Számú Unitárius Egyházközség és a Magyar Unitárius Egyház Főhatósági Hivatala.

A találkozó programja a következő:

10:00 Hagyományőrző huszárok tisztelgése Orbán Balázs szobránál, közreműködnek a homoródalmási fúvósok

11:00 Nemzeti zászló átadása

11:10 Istentiszteletet

Szószéki szolgálat: Újvárosi Katalin, zetelaki unitárius lelkész

Énekvezéri szolgálat: Vas Székely Piroska (Székelyudvarhelyi 2. sz. Unitárius Egyházközség)

Úrvacsorai szertartás bejelentése: Szabó Előd, a Háromszék-Felsőfehéri Unitárius Egyházkör esperese

Úrvacsorai ágenda: Biró Attila, árkosi unitárius lelkész

Énekvezéri szolgálat: Márk Attila (Árkos)

13:15 Orbán Balázs szobrának megkoszorúzása, köszöntőbeszédek.

Énekel: Ürmösi Incze Terézia (Árkos)

Gyermeksátor (a találkozó teljes ideje alatt vezetik a Székelyudvarhelyi 1. sz. Unitárius Egyházközség pedagógusai)

Lelki kuckó (úrvacsoraosztás után, Péterfi Ágnes, Újvárosi Katalin lelkészek vezetésével)

Nőegyleti sátor (a találkozó teljes ideje alatt Tordai Melinda, sepsikőröspataki, Szabó Kata ürmösi, Biró Annamária, árkosi nőszövetségi tagok vezetésével)

A találkozó résztvevői számára ingyenes a belépés az Orbán Balázs Látogatóközpontba, féláras a Mini Erdély Parkba!

További kérdéseikkel forduljanak bizalommal Székely Kinga Réka főszervezőhöz, a Magyar Unitárius Egyház hitéleti- és missziói előadó-tanácsosához: 0751-129-286, szkingareka@gmail.com.

Total
24
Megosztás
Total
24
Megosztás