A Magyar Unitárius Egyház idei főtanácsi és zsinati üléséről

Magyar Unitárius Egyház törvényhozó testülete, a Zsinat 2022. június 25-én, Marosvásárhelyen, a kövesdombi unitárius templomban ülésezett.

 A napirenden szolgálati eskütétel, püspöki helyzetjelentés és ünnepi nyilatkozat elfogadása szerepelt. A zsinati ülés Lőrinczi Lajos közügyigazgató áhítatával kezdődött. A jelenlét számbavétele és a Zsinat határozatképességének megállapítása után Kovács István főpásztor helyzetértékelést tartott az egyház hivatásbetöltéséről és jövőjéről. Ezt követően a Zsinat ünnepi nyilatkozatot fogadott el az erdélyi és magyarországi egyházrészek újraegyesülésének tizedik évfordulója alkalmából.

Az ünnepi istentiszteleten a szószéki szolgálatot Mátéfi Tímea énlaki lelkész végezte, lelkészszentelési beszédet a püspök, úrvacsorai ágendát pedig Tófalvi Tamás székelyszentmihályi lelkész mondott. Az énekvezéri teendőket Szabó Hajnal Imola, a marosvásárhelyi, Bolyai téri Unitárius Egyházközség kántora látta el.

A Zsinat a következő lelkészeket szentelte fel: Bakó-Nagy Zsuzsanna (Győr), Bardócz-Tódor András (Gyepes), Benedek Csongor (Szováta), Elekes Zsolt (Kolozsvár), Farkas Orsolya (Székelykeresztúr), Kerekes Mónika (Gyergyószentmiklós), Lurtz Zsolt (Abásfalva), Magyari Zita Emese (Kolozsvár), Márton Edit (Petrozsény–Lupény), Palkó Zalán Koppány (Felsőrákos), Szilágyi Szilamér (Nyárádszentlászló), Szombatfalvi Csongor (Désfalva), Zoltáni Ilona (Székelymuzsna).

Total
1
Megosztás
Total
1
Megosztás