Nyolc erdélyi személyiség kitüntetése

Novák Katalin magyar köztársasági elnök az augusztus 20-i nemzeti ünnep alkalmából kitüntetésben részesített nyolc neves erdélyi személyiséget a magyar közösségekért végzett önzetlen és példaértékű szolgálatukért. A díjakat kedden adták át Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusán, a csíkszeredai Lázár-ház dísztermében – adta hírül a Székelyhon.ro.

A magyar állami kitüntetéseket ünnepélyes körülmények között vehetett át a nyolc érdemes ember Tóth László főkonzultól, aki köszöntőjében jelezte: a maguk munkakörében és helyén mindannyian olyan értéket teremtettek, amivel előbbre vitték a helyi és a tágabb magyar közösség ügyét. A laudációkat Percze László konzul olvasta fel, majd az egyenkénti díjazások után az ünnepeltek néhány mondatban megköszönték, hogy ilyen magas rangú kitüntetésben részesülhettek.

Ferenczes István Kossuth-díjas költőnek, írónak, szerkesztőnek a Magyar Érdemrend Középkeresztje kitüntetést adományozták a Székelyföld irodalmi-kulturális életében betöltött meghatározó szerepe, különösen a 100 kötetes Székely Könyvtár-sorozat megalkotásában végzett kimagasló színvonalú munkája elismeréseként. (Ferencz S. Istvánként született 1945-ben Csíkpálfalván, családja kulákosítása után a szülőföldjétől távol, a bánsági Lugoson volt kénytelen tanulni. Számos vers-, riport- és dokumentumkötet után életművére Veszedelmekről álmodom című monumentális dokumentumregényével tette fel a koronát 2018-ban. Egyebek mellett Kossuth-díjjal, Balassi-karddal és Príma-díjjal ismerték el sokoldalú irodalmi és intézményteremtő tevékenységét.

Borcsa Gergely csíksomlyói kántor több mint három évtizedes szolgálata, valamint az árva és rászoruló gyermekek, illetve fiatalok zenei oktatásában végzett önzetlen munkája elismeréseként a Magyar Ezüst Érdemkereszt kitüntetésben részesült.

Jánó Mihály sepsiszentgyörgyi muzeológus, művészettörténész, kritikus, szakíró, a sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeum képtárának volt vezetője, Kovászna megye volt művelődési főtanácsosa, a Magyar Művészeti Akadémia tagja, az erdélyi magyar kulturális örökség feltárását és széles körű megismertetését szolgáló munkája elismeréseként a Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést vehette át.

Kecskés Lajos, a mezőségi Szabéd nyugalmazott unitárius lelkésze 41 éves odaadó lelkipásztori szolgálata, diktatúrabeli helytállása, majd a rendszerváltás utáni lelki és szellemi megújulást elősegítő kezdeményezései elismeréseként a Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetésében részesült.

A nagyajtai születésű Keresztes Sándor, a Nyikó-menti csehétfalvi, majd homoródszentpáli nyugalmazott unitárius lelkész az erdélyi magyarság körében végzett példaértékű lelkipásztori szolgálata, valamint nyomtatásban is megjelent, nagy hatású prédikációi elismeréseként a Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést vehette át.

A marosvásárhelyi születésű, jelenleg Csíkszeredában élő Kraft Zsolt ortopéd szakorvos, a Csíkszeredai Megyei Kórház ny. osztályvezető főorvosa a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat önkéntes orvoscsoportjának munkáját közel három évtizede segítő munkája, valamint az Erdély és Magyarország közötti szakmai kapcsolatok kialakítását és ápolását támogató tevékenysége elismeréseként a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetésben részesült.

Nagy Éva Vera énektanár, a Marosszéki Kodály Zoltán Gyermek- és Ifjúsági Kar vezetője, a Boldogasszony Iskolanővérek közössége szovátai missziójának alapítója és irányítója Kecskeméten született, jelenleg Szovátán él. Őt a Magyar Ezüst Érdemkereszttel tüntették ki a Kárpát-medencei magyarság összetartozását erősítő zenepedagógusi szolgálatáért, a kodályi szellemiség megőrzéséért és a nagy elhivatottsággal végzett misszióvezetői tevékenységéért.

Szász Tibor András felsősófalvi református lelkipásztornak példaértékű szolgálata, illetve ifjúsági nevelő- és táborszervező munkája, valamint sokrétű tudományos kutatói és publikációs tevékenysége elismeréseként a Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést adományozta a Magyar Köztársaság elnöke.

Total
0
Megosztás
Előző hír

Szankciós csőd

Következő hír

A cigánybűnözés ellen tüntettek Magyarországon

Related Posts
Total
0
Megosztás